مِصْ

Le Caire - Louxor - Assouan, february 2018

pencil, watercolor, charcoal, pastel, magicolor on found paper & receipt

(click to grow)

http://florence-cats.com/files/gimgs/th-40_femmes désert détouré.jpg
http://florence-cats.com/files/gimgs/th-40_pleureuses détouré.jpg
http://florence-cats.com/files/gimgs/th-40_cairo 3 déouré.jpg
http://florence-cats.com/files/gimgs/th-40_détail génie verso détouré.jpg
http://florence-cats.com/files/gimgs/th-40_cimetière copte détouré.jpg
http://florence-cats.com/files/gimgs/th-40_détail chat oreilles lapin détouré.jpg
http://florence-cats.com/files/gimgs/th-40_palmiers déoué.jpg
http://florence-cats.com/files/gimgs/th-40_charette 2 détouré.jpg
http://florence-cats.com/files/gimgs/th-40_nécropole 4 détouré.jpg
http://florence-cats.com/files/gimgs/th-40_tv déouré.jpg
http://florence-cats.com/files/gimgs/th-40_l
http://florence-cats.com/files/gimgs/th-40_détail enfant